Kontakt

Napíšte nám:

Odoslaním spoločnosť Glóries s.r.o. spracuje vaše údaje s cieľom vybavenia vašej žiadosti na základe oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu môžete v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov podať námietku.


Adresa sídla spoločnosti

Glóries s.r.o.

Adam Trajan 14, 921 01 Piešťany, Slovensko

IČO: 51302489

DIČ: 2120664777

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 41420/T


Bankové spojenie

IBAN: SK45 0900 0000 0051 4030 8747

BIC SWIFT kód GIBASKBX