Tel.č.: +421 915 584 000

email: info@dogged.sk

 


Adresa sídla spoločnosti

Glóries s.r.o.

Adam Trajan 14, 921 01 Piešťany, Slovensko

IČO: 51302489

DIČ: 2120664777

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 41420/T


Bankové spojenie

IBAN: SK45 0900 0000 0051 4030 8747

BIC SWIFT kód GIBASKBX